Przeglądaj źródła

Update travis.yml

pull/166/head
Tomas Slusny 1 rok temu
rodzic
commit
2fedfcc9ee
No account linked to committer's email address
1 zmienionych plików z 0 dodań i 2 usunięć
  1. 0
    2
      .travis.yml

+ 0
- 2
.travis.yml Wyświetl plik

@@ -11,8 +11,6 @@ script:
- npm run build
# Deploy master to gh-pages branch
deploy:
edge:
branch: v1.8.47
provider: pages
skip-cleanup: true
github-token: $GITHUB_TOKEN # Set in travis-ci.org dashboard

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz